Habarlar Saýlanan Tag: Eksport
Ähli Habarlara geç

Hindistan gallanyň eksportyny gadagan etdi

SYÝASAT WE YKDYSADYÝET 17.05.2022 07:38

Hindistan gallanyň eksportyny gadagan etdi

Türkiýe goňşy döwletlere eksporty artdyrýar

SYÝASAT WE YKDYSADYÝET 11.04.2022 23:23

Türkiýe goňşy döwletlere eksporty artdyrýar

Eýranyň nebit eksporty 40% artdy

NEBIT WE GAZ 05.04.2022 14:17

Eýranyň nebit eksporty 40% artdy