14760

Ilham Aliýew Azerbaýjanyň prezidenti wezipesine girişdi

Ilham Aliýew nobatdan daşary saýlawlarda ýeňiş gazanandan soň Azerbaýjanyň prezidenti wezipesine girişdi. Bu barada respublikanyň Baştutanynyň metbugat gullugyna salgylanyp, lenta.ru habar berýär. “14-nji fewralda...

7704

Azerbaýjanyň Türkmenistandaky ilçisi täzelendi

Gismet Fizuly ogly Gezalow Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellenildi. Sişenbe güni Trend agentliginiň habar bermegine görä, Prezident Ilham Aliýew...

18746

Serdar Berdimuhamedow Bakuda Ilham Aliýew bilen duşuşdy

2-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjana iş saparynyň çäklerinde Prezident Ilham Aliýew bilen duşuşdy. Bu barada Azerbaýjanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berdi. Duşuşygyň...

7360

Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýewe doglan güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. «Bu günki gün Siziň ýolbaşçylygyňyzda Azerbaýjan Respublikasy jemgyýetçilik durmuşynyň...

24184

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti öz işine başlady

Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammiti öz işine başlady. Sammite gatnaşmak üçin Hazar «bäşliginiň» döwlet Baştutanlary Aşgabada geldiler. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Azerbaýjan...

22684

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Aşgabada geldi

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Altynjy sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde ýokary derejeli myhmany resmi adamlar garşy aldylar...

  • «
  • »