Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Aşgabada geldi

  • 29.06.2022 11:10
  • 21695
Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Aşgabada geldi

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Altynjy sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi.

Aşgabadyň Halkara howa menzilinde ýokary derejeli myhmany resmi adamlar garşy aldylar.
Sammitiň çäreleri 1Arçabil» myhmanhanasynda guralan metbugat merkezinde ýaýlyma berilýär.
VI Hazar sammiti Türkmenistanyň, Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň we Gazagystanyň döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda geçiriler. Maslahatyň barşynda hazar «bäşliginiň» hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de berkitmegiň ýollary maslahatlaşylar we Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy hakynda Konwensiýa garalar.


şu gün 17:46
91

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

şu gün 17:03
1189

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...

şu gün 16:56
2114

Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi

Aşgabada resmi saparynyň çäklerinde RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi. Wolodiniň çykyşynda bellemegine görä, parlamentleriň özara gatnaşyklaryny...

şu gün 16:43
1515

Wýaçeslaw Wolodin «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýdy

Aşgabada resmi sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin hem-de wekiliýetiň agzalary «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýdular. «Halk hakydasy» ýadygärlikler...