Aşgabatda altynjy Hazar sammiti öz işine başlady

  • 29.06.2022 17:17
  • 23537
Aşgabatda altynjy Hazar sammiti öz işine başlady

Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammiti öz işine başlady. Sammite gatnaşmak üçin Hazar «bäşliginiň» döwlet Baştutanlary Aşgabada geldiler.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi, Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin kenarýaka döwletleriň Hazar deňzi boýunça hyzmatdaşlygyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar. Şeýle hem Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlary halkara we sebitiň gün tertibinde duran taraplaryň ählisi üçin bähbitli wajyp meseleler boýunça pikir alşarlar.
Mundan başga-da, altynjy Hazar sammitiniň çäklerinde Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlary birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirerler.


26.11.2022 15:51
5751

Tokaýew resmi taýdan Gazagystanyň prezidentiniň wezipesine girişdi

Ýakynda Gazagystanyň prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlarynda ýeňiş gazanan Kasym-Žomart Tokaýew 26-njy noýabrda, şenbe güni döwlet baştutanynyň wezipesini resmi taýdan ýerine ýetirmäge girişdi. Dabaranyň geçirilen...

26.11.2022 13:58
14066

Mary welaýatynyň Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, welaýatyň Serhetabat we Oguzhan etrap häkimliklerini ýatyryldy hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar...

26.11.2022 13:55
9004

Lebap welaýatynyň Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, welaýatyň Farap we Döwletli etrap häkimliklerini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar...

26.11.2022 13:49
15336

Daşoguz welaýatynyň birnäçe häkimlikleri ýatyrylyp, Şabat etrap häkimligi döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Daşoguz welaýatynyň Şabat etrap...