10755

Opel 2024-nji ýylyň täze Grandland modelini çykardy

Opel kompaniýasy hem içinden ýandyrylýan hereketlendirijili, hem doly elektrikli görnüşde elýeterli boljak täzelenen  Grandland 2024-i hödürledi diýip, IXBT ýazýar. Täze Grandland öňküsinden has ulaldy, indi onuň...

16923

Täze Opel Astra hödürlendi

Opel Astra-nyň utgaşdyrylan güýç gurluşly täze wersiýasy hödürlendi diýip, quto.ru habar berýär. Gibrid ulgam 1,2 litrlik benzin hereketlendirijisini, 48 woltlyk generatory we 6 tizlikli awtomatiki geçirijini özünde...

6603

Opel 2024-nji ýylda Frontera modelini gaýtadan janlandyrar

Opel nemes kompaniýasy şu ýyl Frontera modelini hödürlär. Şeýle ady göteren ýolsuz ýerden ýöremäge ukyply awtomobiller 1991-nji ýyldan 2004-nji ýyl aralygynda çykarylypdy. Bu barada awtoöndürijiniň metbugat gullugy...

13565

Opel Experimental konsept-karynyň täze suratlary çap edildi

Opel kompaniýasy sentýabr aýynda Frankfurtda geçiriljek sergide görkeziljek Experimental konsept-karynyň täze suratlaryny paýlaşdy. Prototipiň kuzowynyň görnüşi barada henizem hiç zat aýdanoklar, ýöne daşky görnüşiniň...

23064

Opel täze logotipini görkezdi

Opel kompaniýasy şereketiň täze logotipini mälim etdi. Klassiki "ýyldyrymyň" täzeden gözden geçirilmegi, resmi beýanata görä, kompaniýanyň elektrikli ulaglara geçmek strategiýasynyň bir bölegi hökmünde ýüze çykýar...

25332

Opel täzelenen Corsa modelini hödürledi

Stellantis konserniniň bir bölegi bolan Opel markasy täzelenen Corsa hetçbegini hödürledi. Stellantisiň metbugat gullugynyň habaryna görä, awtoulag täze yzky dizaýna, matrisa faralara we üýtgedilen interýere eýe...

17280

Opel Grandland 2024 dolulygyna elektrikli bolar

Opel Grandland krossoweriniň indiki neslini öndürip başlamak üçin Aýzenahdaky (Germaniýa) zawodyny döwrebaplaşdyrmaklyga 130 million ýewrodan gowrak maýa goýjakdygyny mälim etdi. Ol elektrik awtoulag bolar we brendiň...

18336

Opel Insignia ýylyň ahyryna çenli önümçilikden aýrylar

Üstümizdäki ýylyň ahyryna çenli Opel kompaniýasy Insignia-lar modelini öndürmegini bes eder. Automobilvoche neşiriniň çeşmeleri bu ýagdaýy «önümçilikden möhletinden öň aýyrmak» diýip atlandyrýarlar. Opel kompaniýasy...

8615

Opel Astra-nyň elektrikli görnüşi 2023-nji ýylda bazara çykar

Germaniýanyň Opel kompaniýasy “Astra”  heçbeginiň täze nesliniň elektrikli görnüşiniň haçan çykaryljakdygyny aýtdy. Aýdylmagyna görä, awtoulagyň elektrikli görnüşi 2023-nji ýylda satuwa çykar. Onuň benzinli görnüşini...

19446

Opel täze nesil Astra heçbegini tanyşdyrdy

Nemes awtoulag öndürijisi bolan “Opel” altynjy nesil “Astra” heçbegini köpçülige tanyşdyrdy. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugyna salgylanyp, vesti.ru habar berdi. Täze nesil "Opel Astra" heçbegi EMP2 modul...

  • «
  • »