Opel täzelenen Corsa modelini hödürledi

  • 24.05.2023 23:15
  • 25354
Opel täzelenen Corsa modelini hödürledi

Stellantis konserniniň bir bölegi bolan Opel markasy täzelenen Corsa hetçbegini hödürledi. Stellantisiň metbugat gullugynyň habaryna görä, awtoulag täze yzky dizaýna, matrisa faralara we üýtgedilen interýere eýe boldy.

Garşydan gelýän sürüjileriň gözüni gamaşmakdan saklaýan Corsa Matrix farasy, öňki sekiziň ýerine 14 sany LED ulanyp, täzelenen wersiýada has takyk işläp başlady. Elektrik gurluşlarynyň toplumy hem üýtgedi: täzelenen Corsa içinden ýandyrylýan hereketlendirijisine kömek edýän 48 woltlyk başlangyç generatorly hereketlendirijileri aldy. 100 we 136 at güýji bolan hereketlendirijiler täze goşa ssepleniýeli robotlaşdyrylan korobka bilen enjamlaşdyrylan.
Şeýle hem, Corsa-nyň 136 we 156 at güýji bolan iki sany elektrik modifikasiýasy bar hem-de degişlilikde 357 we 402 km energiýa ätiýaçlygynyň bardygy yglan edildi.


26.04.2024 14:47
10825

Opel 2024-nji ýylyň täze Grandland modelini çykardy

Opel kompaniýasy hem içinden ýandyrylýan hereketlendirijili, hem doly elektrikli görnüşde elýeterli boljak täzelenen  Grandland 2024-i hödürledi diýip, IXBT ýazýar. Täze Grandland öňküsinden has ulaldy, indi onuň...

27.03.2024 13:25
16958

Täze Opel Astra hödürlendi

Opel Astra-nyň utgaşdyrylan güýç gurluşly täze wersiýasy hödürlendi diýip, quto.ru habar berýär. Gibrid ulgam 1,2 litrlik benzin hereketlendirijisini, 48 woltlyk generatory we 6 tizlikli awtomatiki geçirijini özünde...

23.02.2024 16:06
5825

Opel Mokka, Audi Q8 we Jaguar I-Pace iň ygtybarsyz krossowerleriň sanawyna girdi

«What Car?» britan awtoulag žurnaly iň ýaramaz elektrik krossowerleriniň sanawyny düzdi. Iň ygtybarsyz awtoulaglaryň sanawyna «Audi Q8 e-tron», «Jaguar I-Pace» we «Opel Mokka» ulaglary girdi. Her ýylda geçirilýän...

25.01.2024 16:59
6628

Opel 2024-nji ýylda Frontera modelini gaýtadan janlandyrar

Opel nemes kompaniýasy şu ýyl Frontera modelini hödürlär. Şeýle ady göteren ýolsuz ýerden ýöremäge ukyply awtomobiller 1991-nji ýyldan 2004-nji ýyl aralygynda çykarylypdy. Bu barada awtoöndürijiniň metbugat gullugy...