Täze Opel Astra hödürlendi

  • 27.03.2024 13:25
  • 16703
Täze Opel Astra hödürlendi

Opel Astra-nyň utgaşdyrylan güýç gurluşly täze wersiýasy hödürlendi diýip, quto.ru habar berýär.

Gibrid ulgam 1,2 litrlik benzin hereketlendirijisini, 48 woltlyk generatory we 6 tizlikli awtomatiki geçirijini özünde birleşdirýär.
Gurluşyň umumy kuwwaty 136 at güýji we çekiş batareýasy sürüjiniň oturgyjynyň aşagynda ýerleşýär.
130 at güýji bolan benzin görnüşi bilen deňeşdirilende, täze gibrid ýangyjy 14% tygşytlaýandygyny görkezýär. Kombinirlenen aýlawda ortaça sarp edişi 5l/100 km töweregi bolup, täze önümi gibrid däl görnüşlerden tapawutlandyrýar.
48 wolt ulgamly täze Opel Astra modeliň adaty wersiýalary ýaly, bagažyň göwrümini öňküligine saklaýar.
Gibrid Opel Astra-nyň satuwy Ýewropada eýýäm başlandy. Bahasy 36 430 ýewrodan başlaýar.


23.02.2024 16:06
5667

Opel Mokka, Audi Q8 we Jaguar I-Pace iň ygtybarsyz krossowerleriň sanawyna girdi

«What Car?» britan awtoulag žurnaly iň ýaramaz elektrik krossowerleriniň sanawyny düzdi. Iň ygtybarsyz awtoulaglaryň sanawyna «Audi Q8 e-tron», «Jaguar I-Pace» we «Opel Mokka» ulaglary girdi. Her ýylda geçirilýän...

25.01.2024 16:59
6526

Opel 2024-nji ýylda Frontera modelini gaýtadan janlandyrar

Opel nemes kompaniýasy şu ýyl Frontera modelini hödürlär. Şeýle ady göteren ýolsuz ýerden ýöremäge ukyply awtomobiller 1991-nji ýyldan 2004-nji ýyl aralygynda çykarylypdy. Bu barada awtoöndürijiniň metbugat gullugy...

14.07.2023 10:36
13481

Opel Experimental konsept-karynyň täze suratlary çap edildi

Opel kompaniýasy sentýabr aýynda Frankfurtda geçiriljek sergide görkeziljek Experimental konsept-karynyň täze suratlaryny paýlaşdy. Prototipiň kuzowynyň görnüşi barada henizem hiç zat aýdanoklar, ýöne daşky görnüşiniň...

27.06.2023 18:07
23025

Opel täze logotipini görkezdi

Opel kompaniýasy şereketiň täze logotipini mälim etdi. Klassiki "ýyldyrymyň" täzeden gözden geçirilmegi, resmi beýanata görä, kompaniýanyň elektrikli ulaglara geçmek strategiýasynyň bir bölegi hökmünde ýüze çykýar...