Opel 2024-nji ýylyň täze Grandland modelini çykardy

  • 26.04.2024 14:47
  • 10648
Opel 2024-nji ýylyň täze Grandland modelini çykardy

Opel kompaniýasy hem içinden ýandyrylýan hereketlendirijili, hem doly elektrikli görnüşde elýeterli boljak täzelenen  Grandland 2024-i hödürledi diýip, IXBT ýazýar.

Täze Grandland öňküsinden has ulaldy, indi onuň ölçegleri 4650 × 1905 × 1660 mm, tigir bazasy - 2784 mm. Bu ony Volkswagen Tiguan-dan birneme ulaldýar.
Içinden ýandyrylýan wersiýasy 1,2 litrlik üç silindrli hereketlendiriji we 48 woltlyk ýumşak gibrid ulgam bilen enjamlaşdyrylandyr. Soň ýöreýiş ätiýaçlygy takmynan 80 km bolan, ondan-oňa geçirilýän gibrid görnüşi hem peýda bolar.
Opel 2028-nji ýyla çenli diňe elektrik brendine öwrülmegi meýilleşdirýändigini, ýöne bu bazardaky soňky sowaşmalar kompaniýa bu strategiýasyny täzeden gözden geçirmäge mejbur edip biljekdigini aýtdy.
Täze Grandland-yň salonynda 16 dýuýmlyk uly maglumat-güýmenje ekrany, baş ekran we lomber goldawy, howa çalşygy we massaž oturgyçlary bar. Öňdäki oturgyçlarda guýruk süňküne basyşy azaldyjy ýörite oýuklar bar.
Täze Grandland şu güýzde Opel-iň kontinental Ýewropada we Vauxhall-iň Angliýada çykyşy ýaly, satuwa çykar.


düýn 17:36
12844

Türkiýäniň ilkinji Togg T10X awtomobili Ýewropa çykýar

Türkiýäniň Togg awtomobili Ýewropa bazaryna çykar we ilki Germaniýadan başlap, bu ýerde 2025-nji ýylda satylyp başlanar. Bu barada Türkiýäniň senagat we tehnologiýalar ministri Fatih Kajyr aýtdy diýip, ixbt.com habar...

16.05.2024 14:25
8381

Ford satuwynyň ýokarlanmagyna garamazdan her elektrik ulagynda 100 müň dollar ýitirýär

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde elektrik ulaglaryň satuwynyň 86% ýokarlanmagyna garamazdan, elektrik ulaglary bilen meşgullanýan Ford Model e bölümçesi Ford Motor kompaniýasyna uly ýitgiler getirmegini dowam...

14.05.2024 15:39
10063

Ferrari elektromobil üçin ses generatoryny patentledi. Ol içinden ýandyrylýan hereketlendirijiniň sesini ýasar

Ferrari kompaniýasy mart aýynda geljekki elektromobillerinde içinden ýandyrylýan hereketlendirijiniň sesini ýasajak gurluşlar bilen bagly iki patent üçin ABŞ-nyň Patent edarasyna ýüz tutdy. Bu barada Motor Authority...

11.05.2024 15:57
5947

Toyota BYD-nyň gibrid platformasyna geçer: bir doly bakda 2000 km

Ýaponiýanyň Toyota awtoulag ägirdi Hytaýyň BYD kompaniýasynyň peýdasyna öz gibrid ulgamyndan el çeker diýip IXBT habar berýär. Hytaýyň metbugat çeşmeleri Toyota-nyň ýakyn iki-üç ýylda çykjak birnäçe täze modelini...