20296

Serdar Berdimuhamedow Ahmet Çalyk bilen duşuşdy

20-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen “Çalyk Holding”...

8471

Gurbanguly Berdimuhamedow türkiýeli işewürler bilen duşuşdy

27-nji iýunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurtda iş alyp barýan türk kompaniýalarynyň ýolbaşçylary — “Polimeks Inşaat ve Sanayi A.Ş.” kompaniýasynyň ýolbaşçysy...

  • «
  • »