Türkmenistanyň wekiliýeti owgan meselesi boýunça gepleşiklere gatnaşmak üçin Hytaýda saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýeti owgan meselesi boýunça gepleşiklere gatnaşmak üçin Hytaýda saparda bolar

Owganystanyň goňşy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň nobatdaky üçünji duşuşygyna we «Owganystanyň goňşy ýurtlary+Owganystan» dialogynyň işine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň wekiliýeti 29 — 31-nji martda Hytaý Halk Respublikasynyň Huanşan şäherinde gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Buýruga 28-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Maglumatlara görä, 31-nji martda Hytaýyň Tunsi şäherinde geçiriljek ministrler maslahatyna Russiýanyň, Hytaýyň, Eýranyň, Pakistanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň wekiliýetleri gatnaşar. Duşuşykda Owganystana ynsanperwer we durmuş-ykdysady kömek üçin sebitleýin tagallalary utgaşdyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar.

Maslahatyň çäginde Owganystanyň goňşy ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary bilen «Talibanlaryň» wekiliýetiniň arasynda gepleşikleri geçirmek meýilleşdirilýär.