17018

Nýu-Ýorkda «С5+1» formatyndaky duşuşyk geçirildi

22-nji sentýabrda BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 77-nji sessiýasynyň dowamynda ABŞ-nyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrleri we wekilleri sebitleýin...

1443

Täjigistanda Milli agzybirlik gününiň 25 ýyllygy bellenildi

Täjigistanda «Milli agzybirligiň güni» baýramçylygynyň 25 ýyllygy bellenildi. 1997-nji ýylda Parahatçylygy we milli ylalaşygy ýola goýmak barada şertnama gol çekildi. Bu resminama respublikada raýatlyk gapma-garşylygynyň...

5296

Hytaýda Owganystan bilen goňşy döwletleriň duşuşygy geçer

Mart aýynyň ahyrynda Pekinde Owganystan bilen goňşy döwletleriň daşary işler ministrleriniň duşuşygynyň üçünji tapgyry geçer. Duşuşyga Eýranyň, Täjigistanyň, Hytaýyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Päkistanyň...

12656

Türkmenistan Täjigistandan 10 müň tonna alýumin satyn alar

Türkmenistanda Täjigistanyň Senagat we täze tehnologiýalar ministrliginden 10 müň tonna alýumin satyn almak boýunça degişli işler geçirilýär. Bu barada 21-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda Ç.Purçekow türkmen...