Habarlar Saýlanan Tag: Mary welaýaty
Ähli Habarlara geç

Türkmenistanyň her welaýatynda täze metjit gurlar

MEDENIÝET WE JEMGYÝET 04.05.2022 06:37

Türkmenistanyň her welaýatynda täze metjit gurlar

Maryda tehniki uglerod öndürýän täze zawod açyldy

SYÝASAT WE YKDYSADYÝET 14.04.2022 05:36

Maryda tehniki uglerod öndürýän täze zawod açyldy

Sakarçäge etrabyna täze häkim bellenildi

SYÝASAT WE YKDYSADYÝET 05.04.2022 06:12

Sakarçäge etrabyna täze häkim bellenildi

TMCARS: «Orazalaryňyz kabul bolsun!»

MEDENIÝET WE JEMGYÝET 29.03.2022 17:09

TMCARS: «Orazalaryňyz kabul bolsun!»