11129

BSGG maýmyn mamasynyň iki görnüşine täze at berdi

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy maýmyn mamasy keseline täze at bermek isleýär. Indi wirusyň görnüşleri rim sifrleri bilen aňladylar. Bu barada BSGG-niň resmi saýtyndaky maglumatlardan belli boldy diýip, centralasia...

33843

Maýmyn mamasy pandemiýa diýlip yglan edildi

Bütindünýä saglygy goraýyş ulgamy (WHN) maýmyn mamasyny pandemiýa diýip yglan etdi. Bu barada guramanyň saýtynda aýdylýar diýip, Day.Az belleýär. Onuň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda 58 ýurtda maýmyn mamasynyň...

  • «
  • »