23-nji dekabrda Merkezi Aziýanyň DIM-niň ýolbaşçylary Ýaponiýanyň premýer-ministri bilen duşuşarlar

  • 28.11.2022 16:18
  • 7726
23-nji dekabrda Merkezi Aziýanyň DIM-niň ýolbaşçylary Ýaponiýanyň premýer-ministri bilen duşuşarlar

24-nji noýabrda Tokioda Liberal-demokratik partiýasynyň agzalaryndan ybarat Ýapon-Merkezi Aziýa parlament dostluk ligasynyň ilkinji mejlisi geçirildi. Ýaponiýanyň dolandyryjy partiýasynyň wise-prezidenti Taro Aso tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän parlament topary Merkezi Aziýa sebitiniň bäş ýurdy: Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan, Täjigistan we Özbegistan bilen gatnaşyklary berkitmek üçin döredildi – diýip, «Asahi» neşiri ýazýar.

"Strategiki diplomatiýany ösdürmegiň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň prezidentleri we premýer-ministrleri bilen yzygiderli duşuşyklary geçirmek isleýäris" – diýip, Taro Aso Ýapon-Merkezi Aziýa parlament dostluk ligasynyň ilkinji mejlisinde eden çykyşynda aýtdy.

23-nji dekabrda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bäşisiniň daşary işler ministrleri Ýaponiýa baryp, premýer-ministr Fumio Kisida bilen duşuşarlar – diýip, Asahi habar berýär. Ara alyp maslahatlaşyljak meseleleriň biri Merkezi Aziýa we Ýaponiýa döwletleriniň ýolbaşçylarynyň duşuşygyna taýýarlyk işleri bolup biler diýlip çaklanylýar.


şu gün 14:41
1003

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 77 mln dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...

düýn 22:20
15366

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

düýn 12:26
20513

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...

04.02.2023 16:00
30309

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...