Russiýanyň raýatlary RF-niň prezident saýlawlarynda Türkmenistanyň bäş şäherinde ses berip bilerler

  • 15.03.2024 21:36
  • 17037
Russiýanyň raýatlary RF-niň prezident saýlawlarynda Türkmenistanyň bäş şäherinde ses berip bilerler

Russiýanyň Türkmenistanda bolýan raýatlary ýekşenbe güni RF-niň prezident saýlawlarynda bäş şäherde ses berip bilerler. Saýlaw uçastoklarynyň salgylary Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň saýtynda neşir edildi:

  • Aşgabat, Türkmenbaşy şaýoly, jaý 11 (Ilçihananyň bilim, ylym we medeniýet bölümi);
  • Türkmenbaşy, Magtymguly şaýoly, jaý 81а (Ilçihananyň konsullyk nokady);
  • Mary, Watan köçesi, jaý 31 (şäher häkimliginiň binasy);
  • Türkmenabat, Biytarap Türkmenistan köçesi, jaý 129А (Lebap welaýatynyň Medeniýet merkezi);
  • Daşoguz, 10 ýyl Abadançylyk köçesi (şäher häkimliginiň binasy).

Saýlaw uçastoklary 17-nji martda ýerli wagt bilen 08:00-dan 20:00-a çenli hereket eder.
Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda Türkmenistanda konsullyk hasabynda on müň adam bar. 2018-nji ýylda Türkmenistanda RF-niň prezident saýlawlarynda 4 müňden gowrak saýlawçy ses berdi.


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
1882

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...