9065

10-njy iýulda-da az-kem maýyl howa bolar

TmCars.info Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň welaýatlarynda 2021-nji ýylyň 10-njy iýulynda bolmagyna garaşylýan howa maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk...

7375

9-njy iýulda Türkmenistanda howanyň gyzgynlygy biraz peseler

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň  Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 9-njy iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny dykgatyňyza...

6722

Hazaryň kenarynda köpugurly hassahana bina edilýär

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde gurluşygy alnyp barylýan 400 orunlyk köpugurly hassahana sebitiň lukmançylyk merkezleriniň üstüni ýetirer. Bu ýerde dürli keselleriň öňüni almak, olary anyklamak we bejermek...

16061

7-nji iýulda-da howa adatdan daşary gyzgyn bolar

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 2021-nji ýylyň 7-nji iýulynda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän...

31503

Türkmenistanda 6-njy iýulda howa aşa gyzgyn bolar

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 2021-nji ýylyň 6-njy iýulynda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän...

32334

Türkmenistanda şu hepdäniň howa maglumaty

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny dykgatyňyza...

25758

Türkmenistanda şu hepdede howanyň gyzmagyna garaşylýar

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny dykgatyňyza...

30071

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (21-27/06)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny dykgatyňyza...

16600

Geljek hepde Türkmenistanda howa ortaça +39 dereje bolar

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny dykgatyňyza...