Türkmenistan nebitgaz ulgamynda Eýranyň netijeli tekliplerini goldamaga taýýar – Serdar Berdimuhamedow

  • 18.01.2024 21:32
  • 15394
Türkmenistan nebitgaz ulgamynda Eýranyň netijeli tekliplerini goldamaga taýýar – Serdar Berdimuhamedow

Türkmen tarapy nebitgaz ulgamynda netijeli teklipleri hem-de başlangyçlary goldamaga taýýar. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow Aşgabada gelen Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owji bilen geçiren duşuşygynda belledi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde habar berildi.

Duşuşygyň barşynda nebitgaz ulgamyndaky hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Umumy pikire görä, bu ulgamda hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek üçin täze mümkinçilikler açylýar. 
Bu ugurda hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini we usullaryny gözlemek hem-de iş ýüzünde amala aşyrmak boýunça özara pikir alyşmalaryň peýdaly boljakdygyna ynanýaryn diýip, Serdar Berdimuhamedow nygtady we türkmen tarapynyň netijeli teklipleri hem-de başlangyçlary goldamaga taýýardygyny tassyklady.
Işjeň, netijeli ýagdaýda geçen duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hoşniýetli goňşuçylyk, dost-doganlyk we deňhukuklylyk ýörelgeleri esasynda ýokary derejede alnyp barylýandygy kanagatlanma bilen bellenildi. 
Iki ýurduň dürli derejedäki hökümet wekiliýetleriniň amala aşyrýan iş saparlary, şeýle hem geçirilýän maslahatlaşmalar we gepleşikler hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna uly goşant goşýar. 
Bellenilişi ýaly, Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag we aragatnaşyk, gurluşyk, oba hojalygy ýaly pudaklarda netijeli gatnaşyklar ösdürilýär, hususy ulgamyň wekilleriniň arasyndaky gatnaşyklar has-da berkeýär.  


24.02.2024 22:20
10446

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

24.02.2024 22:03
22244

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15038

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6065

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...