11-14-nji ýanwarda Aşgabatda we welaýatlarda görkeziljek sahna oýunlary

 • 11.01.2024 13:48
 • 7456
11-14-nji ýanwarda Aşgabatda we welaýatlarda görkeziljek sahna oýunlary

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi resmi saýtynda ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 11 — 14-nji ýanwary aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibini hödürledi.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda

 • 13.01.2024ý. «Hoşlaşasym gelenok»   sagat 19:00
 • 14.01.2024ý. «Yşkyň gämisi»    sagat 19:00

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda

 • 11.01.2024ý. «Gopbam towşan» sagat 10:00
 • 11.01.2024ý. «Etme oglan sen oýun»   sagat 19:00
 • 12.01.2024ý. «Talyp söýgüsi»   sagat 19:00
 • 13.01.2024ý. «Bir ojakda iki dünýä»   sagat 19:00
 • 14.01.2024ý. «Toýmuza gel, toýmuza» sagat 19:00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda

 • 12.01.2024ý. «Kalp tary» sagat 19:00
 • 13.01.2024ý. «Garaşanym»       sagat 19:00
 • 14.01.2024ý. «Oskar»      sagat 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda

 • 12.01.2024ý. «Струны души»  sagat 19:00
 • 13.01.2024ý. «Проделки Бабы Яги»  sagat 12:00
 • 13.01.2024ý. «С новым годом!» концерт    sagat 19:00
 • 14.01.2024ý. «Бременские музыканты»      sagat 11:00
 • 14.01.2024ý. «Бременские музыканты»      sagat 13:00
 • 14.01.2024ý. «Пять вечеров»   sagat 19:00

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda

 • 13.01.2024ý. «Dawa nämeden başlandy»      sagat 19:00
 • 14.01.2024ý. «Ygrar ataşy»       sagat 19:00

Türkmen döwlet gurjak teatrynda

 • 11.01.2024ý. «Täze ýylda körpe nesil şatlanýar!»   sagat 17:00
 • 11.01.2024ý. «Täze ýylda körpe nesil şatlanýar!»   sagat 19:00
 • 12.01.2024ý. «Bir towşanjyk bar ekeni»       sagat 17:00
 • 12.01.2024ý. «Şadyýan şow»     sagat 19:00
 • 13.01.2024ý. «Janly gurjaklar»  sagat 17:00
 • 13.01.2024ý. «Aladdin»   sagat 19:00
 • 14.01.2024ý. «Janly gurjaklar»  sagat 12:00
 • 14.01.2024ý. «Janly gurjaklar»  sagat 17:00
 • 14.01.2024ý. «Jüýteniň toýy»    sagat 19:00

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda

 • 13.01.2024ý. «Geliň gülşeliň!»  sagat 19:00
 • 14.01.2024ý. «Geliň gülşeliň!»  sagat 19:00

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynda

 • 13.01.2024ý. «Gülki sowgady»  sagat 19:00
 • 14.01.2024ý. «Gumly gelin»     sagat 19:00

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynda

 • 13.01.2024ý. «Älemgoşarly tomus»     sagat 18:00
 • 14.01.2024ý. «Gülki agşamy»    sagat 18:00

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda

 • 13.01.2024ý. «Elwan ýaglykly serwim» sagat 19:00
 • 14.01.2024ý. «Ene» sagat 19:00

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda

 • 11.01.2024ý. «Enemiň owlajygy» (çagalar üçin)     sagat 10.00
 • 11.01.2024ý. «Enemiň owlajygy» (çagalar üçin)     sagat 11.00
 • 11.01.2024ý. «Enemiň owlajygy» (çagalar üçin)     sagat 12.00
 • 13.01.2024ý. «Çynymy aýtsam» sagat 19.00
 • 14.01.2024ý. «Çynymy aýtsam» sagat 19.00

şu gün 06:38
2596

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Talyp gözeli - 2024” bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde talyp gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi...

27.02.2024 23:50
8901

1 – 3-nji martda “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň “Türkmenistan” kinokonsert merkezi öňümizdäki anna güni we dynç günleri görkeziljek kinoseanslar üçin petekleri satyp başlady. 1-nji mart:   19:00 – “Erbetlik içinde ýaşaýar” («Заклятие: Зло внутри»...

27.02.2024 19:18
7529

Magtymgulynyň golýazmalary hakynda dokumental filme Britan kitaphanasynyň wekilleri gatnaşar

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary bilen içgin tanyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň wekilleriniň Beýik Britaniya saparyny gurnamak meýilleşdirilýär. Bu barada ýakynda Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk...

24.02.2024 18:23
26790

Magtymguly adyndaky TDU-da «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

20-nji fewralda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi. Oňa fakultet tapgyrlarynda ýeňiji bolan gyzlar gatnaşdylar. TDU...