Putin 29-njy iýunda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Eýranyň Prezidentleri bilen duşuşar

  • 28.06.2022 13:41
  • 25116
Putin 29-njy iýunda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Eýranyň Prezidentleri bilen duşuşar

RF-niň Prezidenti Wladimir Putin 29-njy iýunda Aşgabatda Hazar sammitine gatnaşmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen ikitaraplaýyn duşuşyk geçirer.

"Serdar Berdimuhamedow bilen gysgaça söhbetdeşlik bolar, ondan soňra Altynjy Hazar sammitine gatnaşmaklyk meýilleşdirilýär. Sammit tamamlanandan soň, Putin Azerbaýjanyň Prezidenti we Eýranyň Prezidenti bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirer» diýip, duşenbe güni brifingde RF-niň Prezidentiniň kömekçisi Ýuriý Uşakow habar berdi diýip, RIA Nowosti ýetirýär.


şu gün 00:31
2388

Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat we Arkadag şäherlerine iş saparyny amala aşyrdy

4-nji fewralda Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Aşgabat şäherine we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň barşynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň...

düýn 16:00
19993

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...

03.02.2023 23:59
23721

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlis indiki hepdede geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow indiki hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň...

03.02.2023 23:06
21624

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly diýen harby adyň nyşany gowşuryldy

Öň habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby at dakyldy. Şu gün bolsa ýurdumyzyň...