Türkmen parlamentarileri Almatyda GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşdylar

  • 30.03.2022 09:26
  • 7969
Türkmen parlamentarileri Almatyda GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşdylar

28-29-njy martda Türkmenistanyň parlament wekiliýetiniň agzalary Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Parlamentara Assambleýasynyň geňeşiniň dabaraly mejlisine gatnaşdylar. Wekiliýetiň düzüminde Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa hem-de Halk Maslahatyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew bar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa dabaraly mejlisde çykyş edip, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň parlamentarileriň özara gatnaşyklary üçin esasy meýdança bolup durýandygyny, sebitde parahatçylygy we hoşniýetliligi pugtalandyrmakda, Arkalaşygyň döwletleriniň kanunlaryny sazlaşdyrmakda möhüm çäreleri üpjün edýändigini aýratyn nygtady. Şeýle-de mejlisiň açylyş dabarasynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenkonyň çykyşy diňlenildi.

Türkmenistanyň parlament wekiliýetiniň ýolbaşçylary Almaty şäherine saparynyň çäklerinde Gazagystan Respublikasynyň Parlamentiniň senatorlar palatasynyň spikeri Maulen Aşimbaýew bilen hem gepleşikleri geçirdiler.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Parlamentara Assambleýasynyň geňeşiniň indiki mejlisi şu ýylyň güýzünde Özbegistanyň Daşkent şäherinde geçiriler.


şu gün 16:22
2330

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...

şu gün 16:11
1923

Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda...

şu gün 16:06
2236

Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. Duşuşyga şeýle hem Türkiýäniň daşary işler ministri...

şu gün 08:48
2927

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...