BSGG-niň baş direktory we BMG-niň Ženewadaky ofisiniň başlygy Nyzamy Genjewi halkara baýragy bilen sylaglandy

BSGG-niň baş direktory we BMG-niň Ženewadaky ofisiniň başlygy Nyzamy Genjewi halkara baýragy bilen sylaglandy

Bütindünýa Saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus we BMG-niň Ženewadaky ofisiniň baş direktory Tatýana Walowaýa “COVID-19-dan soňky dünýä” atly VIII Global Baku forumynyň çäginde Nyzamy Genjewi halkara baýragy bilen sylaglandy. Bu barada Trend habar berýär.

Belläp geçsek, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň howandarlygynda we Nyzamy Genjewi halkara merkeziniň guramagynda 4-nji noýabrda Azerbaýjanyň paýtagtynda “COVID-19-dan soňky dünýä” atly VIII Global Baku forumy geçirilýär. Bu forum 6-njy noýabra çenli dowam eder.
Oňa dünýäniň 40-dan gowrak döwletinden ýokary derejeli wekiller, öňki döwlet we hökümet baştutanlary, halkara we hökümete dahylsyz guramalaryň wekilleri, şeýle-de myhmanlar gatnaşýar.
Gibrid görnüşinde guralan bu çärä onlaýn görnüşinde-de 300-e golaý gatnaşyjy goşular.