Hytaýyň “Çane-6” kosmos apparaty Aýyň arka ýüzüne üstünlikli gondy

  • 02.06.2024 21:02
  • 6160
Hytaýyň “Çane-6” kosmos apparaty Aýyň arka ýüzüne üstünlikli gondy

Hytaýyň “Çane-6” kosmos apparaty Aýyň arka ýüzüne gondy diýip, Hytaýyň Milli kosmos müdirligi (CNSA) habar berýär.

Enjam maý aýynyň başynda Hytaýyň günortasynda ýerleşen Haýnan adasyndaky Wençan kosmodromyndan uçuryldy. 2-nji iýunda irden kosmos apparaty Aýyň arka ýüzünde ýerleşýän, meýilleşdirilen Günorta polýusa - Eýtkene üstünlikli gondy.
“Sinhua” habarlar gullugynyň belleýşi ýaly, enjamyň esasy wezipesi - gonandan soň iki günüň içinde topragyň nusgalaryny ýygnamak. Munuň üçin ol buraw we robot eller bilen enjamlaşdyrylandyr.
Bu missiýa şowly tamamlanan ýagdaýynda Hytaý Aýyň Ýerden seredeňde görünmeýän, arka ýüzünden toprak nusgalaryny ýygnan we Ýere iberen ilkinji ýurt bolar.


şu gün 14:24
2355

Hytaý dünýäde iň uly Gün elektrik stansiýasyny işe girizdi

Hytaýda 3,5 GWt kuwwatly, dünýäde iň uly Midong Gün elektrik stansiýasy ulanylmaga berildi. Sinszýanyň demirgazyk-günbatarynda, Urumçiniň golaýynda ýerleşýän bu toplum 133,5 inedördül metr meýdany tutýar we 5,26...

şu gün 14:09
1072

Hytaýda smartfony kamera öwürýän aksessuar döredildi

Hytaý startapy bolan Sneaki Design islendik häzirki zaman smartfonyny professional kamera öwürmäge ukyply aksessuar bolan - SwitchLens-i hödürledi. Bu barada New Atlas neşiri ýazdy. Enjam ýokary takyk suratlary...

şu gün 13:02
1064

HumanPlus roboty adamlary synlap bokslamagy we pianino çalmagy öwrendi

Stenford uniwersitetiniň inženerleri adamlara seredip täze başarnyklary özleşdirmäge ukyply bolan HumanPlus robotyny işläp düzdüler. Bu barada Inverse ýazýar. Robota öwrenmek üçin, takmynan, 40 sagat adamlaryň...

şu gün 00:02
4147

Starliner bilen bagly näsazlyklar: ekipažyň yzyna gaýdyp gelmegi 26-njy iýuna süýşürildi

NASA we Boeing Starliner-yň Halkara kosmos stansiýasyndan (HKS) yzyna gaýdyp gelmegini yza süýşürmek kararyna geldiler. Ilkibaşda gämi 14-nji iýunda stansiýadan aýrylar diýlip meýilleşdirildi, soň sene 18-ine süýşürildi...