Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (21.08 — 27.08)

  • 21.08.2023 08:43
  • 15867
Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (21.08 — 27.08)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi.

Paýtagtymyz Aşgabatda: az bulutly, hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 10 metrden 12 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +20... +22 gradusdan +24... +26 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +33... +35 gradus maýyldan +38... +40 gradus aralygynda yssy bolar.
Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +20... +25 gradusdan +24... +29 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +35... +40 gradus yssy, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +30... +35 gradus maýyl bolar.
Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +19... +24 gradusdan +23... +28 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +32... +37 gradus maýyldan +36... +41 gradus aralygynda yssy bolar.
Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan demirgazyk-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +18... +23 gradusdan +21... +26 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +32... +37 gradus maýyldan +36... +41 gradus aralygynda yssy bolar.
Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan demirgazyk-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +17... +22 gradusdan +22... +27 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +31... +36 gradus maýyldan +35... +40 gradus aralygynda yssy bolar.
Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +17... +22 gradusdan +20... +25 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +31... +36 gradus maýyldan +35... +40 gradus aralygynda yssy bolar.


26.09.2023 22:05
11753

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

19.09.2023 11:49
58535

Aşgabat gipermarketi Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli uly arzanlaşyk aksiýasyny geçirýär

«Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Aşgabat» gipermarketi Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramy mynasybetli uly arzanlaşyk aksiýasyny yglan etdi. Aksiýa 18- 27-nji sentýabr aralygynda dowam eder...

11.09.2023 09:51
15053

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (11.09 — 17.09)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän...

08.09.2023 10:34
9620

TurkmenExporters.com.tm eksport platformasy Türkmenistanda ilkinji gezek täze görnüşli hyzmatlary hödürleýär

TurkmenExporters.com.tm eksport platformasynda “Ugradylmaga taýýar harytlar” hem-de “Ýüklemek üçin boş ýük ulaglary” diýen iki sany täze bölüm açyldy. Şeýle-de indi bu platformada Türkmenistanda ilkinji gezek —...