Özbegistan we Hytaý koronawirusa garşy täze waksinany synag edýär

  • 09.11.2022 15:29
  • 7167
Özbegistan we Hytaý koronawirusa garşy täze waksinany synag edýär

7-nji noýabrda Özbegistanyň we Hytaýyň alymlary koronawirusyň täze ştammlaryna garşy waksinalaryň ikinji nesliniň kliniki synaglaryna girişdiler. Işläp taýýarlaýjylaryň maglumatlaryna görä, ol omikronyň häzirki ýaýran görnüşlerini öz içine alyp, has giň we güýçli immun jogabyny ýüze çykarýar. Bu barada Özbegistanyň Innowasion ösüş ministrligine salgylanyp, gazeta.uz habar berýär.

“Biz Etika boýunça komitetden Özbegistanda waksinalaryň ikinji nesliniň synaglaryna başlamak üçin rugsat aldyk. Bu ugurda Özbegistan bilen Hytaýyň hyzmatdaşlygynyň üstünlikli tamamlanyp, Özbegistan we beýleki ýurtlar üçin täze mümkinçilikleri açjakdygyna ynanýarys” diýip, ýurduň innowasion ösüş ministri Ibrohim Abdurahmonow aýdýar.

Hytaý akademigi Gao Fu, öz gezeginde, Özbegistan bilen Hytaýyň bilelikdäki tagallalary esasynda koronawirusa garşy “ZF200” ýa-da “ZF-UZ-VAC-2001” waksinasynyň birinji nesliniň işlenip taýýarlanylandygyny belledi.
Koronawirusa garşy waksinalaryň täze ikinji nesli “omikron-delta” waksinasynyň ikiwalentli belokly birleşmesini özünde jemleýär.


31.01.2023 16:28
10968

BSGG pandemiýa zerarly 3 ýyl bäri hereket edýän adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň möhletini uzaltdy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy koronawirus ýokanjynyň pandemiýasy sebäpli ählumumy saglygy goraýyşda adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň möhletini uzaltdy. Bu barada guramanyň adatdan daşary ýagdaý boýunça komitetiniň...

20.01.2023 15:18
12911

HBS: 1-nji aprelden Ýaponiýada COVID-19 möwsümleýin dümew kategoriýasyna geçiriler

Ýapon hökümeti COVID-19-yň ýuridiki derejesini 1-nji aprelden üýtgetmek we möwsümleýin dümew kategoriýasyna geçirmek isleýär. Şeýle karar 20-nji ýanwarda premýer-ministr Fumio Kişidanyň we ministrler kabinetiniň...

11.11.2022 13:35
4792

BSSG fewraldan bäri kowidden ýogalanlaryň sanynyň 90% azalandygyny habar berdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baştutany Tedros Adhanom Gebreýesus COVID-19 bilen keselläp ýogalýanlaryň sanynyň fewraldan bäri 90% peselendigini oňyn öňe gidişlik hasaplady diýip, çarşenbe güni...

05.11.2022 07:53
16384

ÝUNISEF Türkmenistana COVID-19-y anyklamak üçin 250 müň sany ekspress test gowşurdy

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine COVID-19-anyklamak üçin 250 müň sany ekspress testini gowşurdy. Olaryň umumy bahasy 600 müň dollardan geçýär. Bu barada ORIENT guramanyň Türkmenistandaky...