Türkmenistanyň birža söwdalarynda geçen hepdede 52 geleşik baglaşyldy

  • 19.09.2022 13:06
  • 2618
Türkmenistanyň birža söwdalarynda geçen hepdede 52 geleşik baglaşyldy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda jemi bahasy ABŞ-nyň 30 million 782 müň 850 dollaryna deň bolan 52 sany geleşik hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Polşadan, Owganystandan, Türkiýeden, BAE-den, Gyrgyz Respublikasyndan we Azerbaýjandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, arassalanan dizel ýangyjyny we polietilen önümlerini satyn aldylar. Şol sanda Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda öndürilen dürli görnüşli dokma önümleri satyldy.
Manat serişdelerine Beýik Britaniýadan, BAE-den, Türkiýeden gelen işewürler umumy bahasy 30 mln 215 müň manatlyk ýod erginini we nah ýüplügini satyn aldylar.
Ýerli telekçiler içerki bazar üçin umumy bahasy 75 mln manatlyk binýatlyk ýag (TNGIZT), ýokary dykyzlykdaky polietilen («Türkmenhimiýa» DK), tehniki kükürt («Türkmengaz» DK) we el halylaryny satyn aldylar.


şu gün 08:31
1213

Türkmenistanyň Prezidenti gyrgyz kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň döwlet Baştutany Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady. «Siziň parasatly hem öňdengörüjilikli ýolbaşçylygyňyzda Gyrgyzystan ösüşiniň täze tapgyryna...

düýn 16:06
7306

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi

Şu gün, 7-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygy hanym Sahiba Gafarowany...

06.12.2022 12:25
23588

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Frankfurtdan Türkmenistana uçuşlary Aşgabada gonar

7-nji dekabrdan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Maýn boýundaky Frankfurtdan gatnawlary Aşgabada ýerine ýetirilip başlanar. 2022-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda howa gatnawlarynyň...

06.12.2022 12:07
9840

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew 5-nji dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Raşid Meredow Azerbaýjanyň Liderine...