Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (04.07 — 10.07)

  • 03.07.2022 21:19
  • 31507
Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (04.07 — 10.07)

Howa maglumaty gullugy geljek hepde öňkülere garanda az-kem salkyn bolar diýip çaklaýar. Kä günler käbir sebitlerde gündizlerine temperaturanyň aňrybaş derejesiniň +30-a çenli aşaklamagyna garaşylýar.

Aşgabatda we Ahal welaýatynda duşenbe we sişenbe günleri aňrybaş temperaturanyň +31 - +32 dereje töwereginde bolmagyna garaşylýar. Çarşenbe güni howa +34 derejä çenli gyzar we penşenbede +33 derejede saklanar. Anna güni termometriň sütünjiginiň +35 derejä galmagyna garaşylýar. Dynç günleri howanyň +36 - +37 derejä çenli gyzmagy mümkin.

Balkan welaýatynda duşenbe güni howa +31 dereje bolar diýip garaşylýar. Sişenbe we çarşenbe günleri termometriň sütünjiginiň +33 derejä ýetmegi mümkin. Penşenbe güni howanyň +35 dereje bolmagyna garaşylýar. Anna güni howanyň +37 derejä çenli gyzmagy mümkin. Dynç günleri hasam yssy bolar - howa şenbe güni +38 we ýekşenbe güni +40 dereje bolmagy mümkin. 

Daşoguz welaýatynda duşenbede temperatura +30 dereje bolar. Sişenbe güni howa öňküsinden gyzyp, +33 derejä ýeter. Çarşenbe güni termometriň sütünjigi ýene +30 derejä dolanyp barar. Howa maglumaty gullugy penşenbe we anna günleri howa +31 dereje bolar diýip çaklaýar. Dynç günleri temperaturanyň +35 derejä çenli ýokarlanmagy mümkin. 

Mary welaýatynda tutuş hepdeläp diýen ýaly temperatura +34 - +35 derejelerde saklanar. Diňe ýekşenbe güni howanyň +37 derejä çenli gyzmagy mümkin. Şonuň ýaly-da, duşenbe güni tizligi sekuntda 17 metre ýetýän şemal öwser.

Lebap welaýatynda duşenbe güni tizligi sekuntda 20 metre ýetýän güýçli şemalyň bolmagyna garaşylýar. Temperatura duşenbeden penşenbä çenli +35 dereje töwereginde saklanar. Anna güni aňrybaş temperaturanyň +33 derejä çenli aşaklamagyna garaşylýar. Dynç günleri bolsa, şenbe güni +35 we ýekşenbe güni +36 dereje bolar diýip çaklanylýar.


30.11.2022 01:06
42193

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

14.11.2022 20:46
40767

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22565

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34643

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...