Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VII sammiti Eýranda geçiriler

  • 30.06.2022 11:09
  • 21832
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VII sammiti Eýranda geçiriler

Ýedinji Hazar sammiti ylalaşylan möhletlerde Eýran Yslam Respublikasynda geçiriler. Bu barada çarşenbe güni Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammitiniň Beýanatynda bellenilip geçilýär.

Altynjy Hazar sammitine Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow gatnaşdylar.
Prezidentler dostlukly we ynanyşmak ýagdaýynda Hazar deňzinde bäştaraplaýyn hyzmatdaşlygyň örän möhüm meselelerini, şeýle hem özara gyzyklanma bildirilýän derwaýys halkara we sebit meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Prezidentler Hazar deňzi boýunça Aşgabatda (2002-nji ýylda), Tähranda (2007-nji ýylda), Bakuwda (2010-njy ýylda), Astrahanda (2014-nji ýylda) we Aktauda (2018-nji ýylda) geçirilen ýokary derejedäki duşuşyklarda kabul edilen çözgütleriň möhümdigini hem-de olary netijeli durmuşa geçirmegiň zerurdygyny bellediler.


şu gün 00:15
5039

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

9-njy dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki zaman megapolisi bolan Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň...

08.12.2023 22:37
27813

Serdar Berdimuhamedow harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda merkezlerinde harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde  saklamagyň wajypdygyny belledi. Bu barada döwlet Baştutany anna güni Hökümet...

08.12.2023 12:32
4845

Gazagystanyň Energetika ministrligi we Huawei sanly energetika pudagynda hyzmatdaşlyk eder

Gazagystanyň Energetika ministrligi bilen Hytaýyň Huawei kompaniýasy sanly energetika pudagynda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gönükdirilen hyzmatdaşlyk baradaky ähtnama gol çekdi. Bu barada edaranyň...

08.12.2023 07:39
7895

2024-nji ýylda Azerbaýjanda nobatdan daşary prezident saýlawlary geçiriler

2024-nji ýylyň 7-nji fewralynda Azerbaýjanda nobatdan daşary prezident saýlawlary geçiriler diýip, ýurduň häzirki prezidenti Ilham Aliýewiň kararynda görkezilýär. "Azerbaýjan Respublikasynyň Merkezi Saýlaw Geňeşi...