W.Putin Serdar Berdimuhamedowyň çakylygyny kabul etdi

  • 10.06.2022 17:44
  • 41052
W.Putin Serdar Berdimuhamedowyň çakylygyny kabul etdi

Moskwada Kremlde Wladimir Putin bilen geçirilýän duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow russiýalylary Russiýanyň güni bilen gutlady, şeýle hem ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge goşandy üçin RF-niň Baştutanyna sagbolsun aýtdy. Şeýle hem W.Putini resmi sapar bilen Türkmenistana çagyrdy.

W.Putin çakylygy kabul edip, Türkmenistana gelip görmegi wada etdi diýip, rus HBS-leri habar berýär.
Iki döwletiň Baştutanlary Kremlde gepleşikleri geçirýär, olaryň netijeleri boýunça Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakynda Jarnama gol çekmek meýilleşdirilýär.


01.02.2023 09:54
4151

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

01.02.2023 09:48
38892

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

31.01.2023 10:39
4411

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

31.01.2023 10:34
15315

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...