Türkmen biržasy: bahasy 100 million dollara golaý 72 geleşik hasaba alyndy

  • 21.02.2022 13:52
  • 3708
Türkmen biržasy: bahasy 100 million dollara golaý 72 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 72-si hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 96 million 537 müň dollaryndan gowrak boldy. 

Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň, Şweýsariýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gonkongyň, Maltanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, nebit koksuny, ýangyç mazudyny, arassalanmadyk parafini, şeýle hem Russiýanyň, BAE-niň,Türkiýäniň, Ukrainanyň, Polşanyň, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň degişli kärhanasynda öndürilen polietileni, tehniki ýody, polipropileni satyn aldylar.
Bulardan başga-da, Türkiýäniň, Russiýanyň, BAE-niň, Maltanyň, Ermenistanyň, Polşanyň, Owganystanyň işewürleri nah ýüplügini, el halylaryny, jins matalaryny, tekiz boýalan žakkard tüýjümek önümleri satyn aldylar. Hindistanyň, BAE-niň, Türkiýäniň, Gazagystanyň, Owganystanyň telekeçileri bahasy 37 million 177 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügi, el halylaryny satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasyABŞ-nyň 23 müň dollaryna golaý bolan portlandsementi, şeýle hem bahasy 4 million 303 müň manada golaý bolan ýokary dykyzlykly polietileni hem-de el halylaryny satyn aldylar.


şu gün 16:22
2330

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...

şu gün 16:11
1923

Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda...

şu gün 16:06
2236

Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. Duşuşyga şeýle hem Türkiýäniň daşary işler ministri...

şu gün 08:48
2927

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...