Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keselini anyklamak üçin niýetlenen test-ulgamlaryny gowşurdy

Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keselini anyklamak üçin niýetlenen test-ulgamlaryny gowşurdy

Russiýa GDA ýurtlarynyň birnäçesine maýmyn mama keselini ýüze çykarmak üçin niýetlenen test-ulgamlaryny gowşurdy.

Russiýanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gözegçilik edarasynyň Metbugat gullugyna salgylanyp, Praým agentliginiň habar bermegine görä, «Test-ulgamlary Russiýanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gözegçilik edarasy tarapyndan Ermenistana, Gazagystana, Özbegistana we Türkmenistana berildi».
Bellenilişi ýaly, testler «Wektor» ylmy merkezi tarapyndan dessin tertipde taýýarlanyldy. Häzir synag işleri Russiýanyň raýatlaryna ýurduň ähli sebitlerinde elýeterlidir.
Iýul aýynyň ahyryna çenli Russiýa testleri, şeýle hem Uganda, Efiopiýa hem-de Kongo Respublikasyna berer diýip, edarada habar berdiler.
Ozal, BSGG-niň ýolbaşçysy Tedros Gebreýesus maýmyn mama keseliniň ýaýramagyna saglygy goraýyş ulgamynda halkara ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý hökmünde baha berdi.
Russiýanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gözegçilik edarasynyň maglumatlaryna görä, adaty mama keseliniň garşysyna ozal alnan sanjymlar maýmyn mama keseliniň agyr geçmeginiň töwekgelçiliklerini peseldýär.