Türkmen lukmanlarynyň 150-si Germaniýada hünär kämilligini artdyrar

Türkmen lukmanlarynyň 150-si Germaniýada hünär kämilligini artdyrar

Lukmançylygyň dürli ugurlary boýunça türkmen lukmanlaryň 150-si Germaniýa Federatiw Respublikasynyň öňdebaryjy klinikalaryna hünär kämilligini ýokarlandyrmak we tejribe alyşmak üçin iş saparyna ugradylar. Bu barada 18-nji maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Aşgabadyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde saglygy goraýyş we derman senagaty ministri bilen geçiren maslahatynda habar berildi.

Ministriň bellemegine görä, häzirki döwürde dünýäde epidemiologiki ýagdaýlaryň gowulaşýandygy sebäpli, Germaniýanyň «Tejribeli hünärmenler gullugy» bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmek göz öňünde tutulýar. Gurbanguly Berdimuhamedow bu hyzmatdaşlygy dowam etmegiň iki ýurduň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmekde we ilatyň saglygyny goramakda oňyn netije berýändigini göz öňünde tutup, ministriň tekliplerini goldaýandygyny belledi.