Türkmenistana kowidi anyklamak üçin PZR testleriniň nobatdaky tapgyry getirildi

Türkmenistana kowidi anyklamak üçin PZR testleriniň nobatdaky tapgyry getirildi

BMGÖM-niň wekilleri Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine COVID-19-y anyklamak üçin PZR test-ulgamlarynyň nobatdaky tapgyryny berdiler. Çäre Bütindünýä banky tarapyndan maliýeleşdirilýän «Türkmenistanda COVID-19-a garşy durmak» taslamasynyň çäklerinde amala aşyryldy. 193 müň testiň jemi bahasy 998 935 ýewro boldy.

«Türkmenistanda COVID-19-a garşy durmak» taslamasy BMGÖM-y we BMG-niň Çagalar gaznasy, BSGG bilen bilelikde TSGweDS ministrligi tarapyndan amala aşyrylyp, test geçirmek we bejeriş işiniň  kuwwatyny berkitmeklige, lukmançylyk işgärleriniň hünärini ýokarlandyrmaklyga, reagentleri, derman serişdelerini we medisina enjamlaryny satyn almaklyga, şeýle hem, pandemiýa bilen bagly sosial we saglyk üçin töwekgelçilikleri aradan aýyrmaklyga gönükdirilendir. Şonuň ýaly-da, taslama ýokanç kesellere gözegçiligi amala aşyrmak üçin sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşyny goldaýar.

Şeýle-de, taslama «Türkmenistanyň ýiti ýokanç keselleriň öňüni almaga taýýar bolmak we oňa garşy durmak meýilnamasynyň» durmuşa ornaşdyrylmagyna ýardam berýär.