Wladimir Putin Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti bilen telefon arkaly gürleşdi

Wladimir Putin Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti bilen telefon arkaly gürleşdi

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Serdar Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirdi we ony Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen gutlady. Bu barada Kremliň metbugat gullugy habar berýär.

Russiýanyň Lideri şeýle hem ilki iberen gutlag hatynda Serdar Berdimuhamedowyň döwlet Baştutany wezipesinde işiniň türkmen-rus gatnaşyklarynyň mundan beýläk hem ösdürilmegine ýardam etjekdigine ynam bildirýändigini belledi.

Putin şeýle hem Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda RF-niň Prezidenti türkmen-rus gatnaşyklarynyň ösmeginde şahsy goşandy üçin türkmen kärdeşine minnetdarlyk bildirdi we onnuň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde strategik hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.