Aşgabatda we welaýatlarda 8-nji fewralda boljak howanyň ýagdaýy

Aşgabatda we welaýatlarda 8-nji fewralda boljak howanyň ýagdaýy

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 8-nji fewralda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +1° çenli, gündizine +10... +12° maýyl bolar. Howanyň basyşy 735 mm, çyglylygy 55 — 75 %.
Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... -2° sowuk, gündizine +9... +11° maýyl bolar. Howanyň basyşy 705 mm, çyglylygy 70 — 90 %.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +4° çenli, gündizine +9... +14°, kenarýaka etraplarynda +5... +10° maýyl bolar.
 Türkmenbaşy şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 756 mm, çyglylygy 55 — 75 %.
Awazada: howa +6... +8°, basyşy 762 mm, çyglylygy 60 — 80 %.
Balkanabat şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 765 mm, çyglylygy 50 — 70 %.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +9... +14° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 740 mm, çyglylygy 55 — 75 %.
Tejen şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 750 mm, çyglylygy 60 — 80 %.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, welaýatyň günorta etraplarynda ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +8... +13° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 746 mm, çyglylygy 65 — 85 %.
Baýramaly şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 745 mm, çyglylygy 60 — 80 %.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, welaýatyň günorta etraplarynda az-kem ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli, gündizine +7... +12° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 749 mm, çyglylygy 55 — 75 %.
Kerki şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 744 mm, çyglylygy 60 — 80 %.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem gar gatyşykly ýagyş ýagar. Gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli, gündizine +3... +8° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +5... +7°, basyşy 751 mm, çyglylygy 60 — 80 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +4... +6°, basyşy 759 mm, çyglylygy 68 — 85 %.