29-njy dekabr: Türkmenistanda nähili howa garaşylýar?

29-njy dekabr: Türkmenistanda nähili howa garaşylýar?

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 29-njy dekabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär. 

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +1° çenli, gündizine +8... +10° maýyl bolar. Howanyň basyşy 740 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan +2° çenli, gündizine +11... +16°, kenarýaka etraplarda +4... +9° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 760 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Awazada: howa +6... +8°, basyşy 766 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Balkanabat şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 764 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan +2° çenli, gündizine +8... +13° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 742 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Tejen şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 747 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli, gündizine +8... +13° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 745 mm, çyglylygy 45 — 65%.
Baýramaly şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 743 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... -5° sowuk, gündizine +7... +12° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 748 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Kerki şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 743 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -6... -11° sowuk, gündizine -3° sowukdan +2° çenli maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa -1... +1°, basyşy 765 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Köneürgenç şäherinde: howa -1... -3°, basyşy 761 mm, çyglylygy 45 — 65%.