Alymlar içege taýajyklaryndan nebit öndürmegi öwrendiler

Alymlar içege taýajyklaryndan nebit öndürmegi öwrendiler

Koreý we amerikan alymlary üýtgedilen içege taýajyklarynyň gaýtadan işlän glýukozasyndan tebigy nebit döretmek konsepsiýasyny işläp düzdüler we ony synagdan geçirdiler. Bu barada Naked Science  salgylanyp, ferra.ru habar berdi.

Alymlaryň pikiriçe, ilkinji synaglar üstünlikli geçdi we ol geljekde himiýa pudagy üçin uly mümkinçilikleri açyp biler.

Barlag içerki ýangyç hereketlendirijisinden düýbünden ýüz öwürmek üçin nebitiň ornuny doly tutup biljek serişdäni tapmak niýeti bilen geçirildi. Ýöne bellenilişi ýaly, gazylyp alynýan uglewodorodlaryň hemmesini ýangyç üçin ulanyp bolmaýar. Olardan plastmassa, çalgy ýaglaryny, lukmançylyk önümlerini we ş.m. öndürmek zerur bolup durýar.

Alymlar içege taýajyklaryny adamda periodontit döredýän beýleki bakteriýalaryň beloklary bilen modifisirlediler. Üýtgedilen bakteriýalar, öz alyş-çalyş ýagdaýyna kän bir zyýan ýetirmän, glýukozanyň takmynan 8%-ini iki ýag kislotasyna öwürmegi başardylar.