Türki geňeşiň Liderleri guramanyň täze Baş edarasynyň açylyşyna gatnaşdylar

Türki geňeşiň Liderleri guramanyň täze Baş edarasynyň açylyşyna gatnaşdylar

12-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmak üçin Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy.

Türkmen Lideri saparynyň başynda, ilki bilen, Türki geňeşiň Baş edara binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Onda gurama gatnaşyjy döwletleriň Liderleri türki dilli ýurtlaryň Döwlet baýdaklaryny galdyrmak dabarasyna gatnaşdylar.    

Ýokary derejeli myhmanlar binany açyp, türki dilli ýurtlaryň taryhy barada gürrüň berýän fotosergi bilen tanyşdylar. Soňra olar gämide Mermer deňzindäki şazadalaryň adalarynyň birine, Stambuldan günorta-gündogara uzaýan «Demokratiýa we azatlyk adasyna» ýol aldylar. «Katre Island» myhmanhanasynda Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Liderleriniň arasynda ýokary derejede duşuşyk geçirildi. Bu barada TmCars.info aýratynlykda hem okyjylara maglumat ýetirer.