Sadyr Japarow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliýetleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

Sadyr Japarow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliýetleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

5-nji noýabrda Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Japarow «Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa» birinji Ykdysady forumynyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylary we Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Waldis Dombrowskis bilen duşuşdy. Bu barada Tazabek.kg Prezidentiň Metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.

S.Japarow birinji Ykdysady forumyň hut sebitiň döwletleriniň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýän ýylynda öz işine başlamagynyň aýratyn ähmiýetini belledi.
Prezident Merkezi Aziýa we Ýewropa döwletleriniň arasynda özara gatnaşyklar üçin niýetlenen bu gepleşikler platformasynyň Häkimiýetleriň, hususan-da, hususy toplumyň wekilleriniň we halkara maliýe institutlarynyň kommunikasiýasy üçin netijeli format boljakdygyna umyt bildirdi.

Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Waldis Dombrowskis bu Forumyň Merkezi Aziýa bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda sebit hhyzmatdaşlygynyň möhüm tapgyry bolup durýandygyny belledi.
Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň we Täjigistanyň wekilleri öz çykyşlarynda bu Forumyň Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň işewürleriniň we döwlet edaralarynyň hyzmatdaşlygy üçin täze mümkinçilikleri döretmegine garaşýandyklaryny beýan etdiler.
Hususan-da, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çary Gylyjow Ykdysady forumyň sebitde hem-de Ýewropa Bileleşiginde hyzmatdaşlyga täze itergi berjekdigine ynam bildirdi.