2-nji noýabrda Aşgabatda we welaýatlarda boljak howanyň ýagdaýy

2-nji noýabrda Aşgabatda we welaýatlarda boljak howanyň ýagdaýy

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 2-nji noýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny dykgatyňyza ýetirýär.

Aş­ga­bat­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +8°, gündizine +18... +20° maýyl bolar. Howanyň basyşy 737 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9... +14°, gündizine +19... +24°, kenarýaka etraplarynda +13... +18° maýyl bolar.
Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +16... +18°, basyşy 758 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Awa­za­da: howa +15... +17°, basyşy 767 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +19... +21°, basyşy 762 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +18... +23° maýyl bolar.
Änew şä­he­rin­de: howa +19... +21°, basyşy 743 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Te­jen şä­he­rin­de: howa +20... +22°, basyşy 749 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +17... +22° maýyl bolar.
Ma­ry şä­he­rin­de: howa +19... +21°, basyşy 748 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +20... +22°, basyşy 747 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +16... +21° maýyl bolar.
Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +17... +19°, basyşy 751 mm, çyglylygy 40 — 60%. Ker­ki şä­he­rin­de: howa +19... +21°, basyşy 746 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 5 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +11... +16° maýyl bolar.
Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +14... +16°, basyşy 760 mm, çyglylygy 35 — 55%.
Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +13... +15°, basyşy 761 mm, çyglylygy 40 — 60%.