Hytaýda Tesla elektromobilleriniň satuwy bir ýylda tas üç esse ýokarlandy

Hytaýda Tesla elektromobilleriniň satuwy bir ýylda tas üç esse ýokarlandy

Hytaýyň Ýolagçy awtomobilleriniň assosiasiýasy Hytaýda Tesla elektromobilleriniň satuwynyň awgust aýynda 44,2 müň birlige çenli ýa-da ýyllyk aňlatmasynda 275% ýokarlanandygyny habar berdi. Bu barada Sina portalynda ýerleşdirilen habarda aýdylýar diýip, REGNUM agentligi belleýär.

Iýul aýy bilen deňeşdirilende, satuw 34% ýokarlandy. 2021-nji ýylyň sekiz aýynyň dowamynda Tesla dünýä bazarlarynda 250 müňden gowrak elektromobil satdy, olaryň ýarysyndan gowragy (152,5 müň) Hytaýyň paýyna düşýär.  

Habarda Tesla-nyň şeýle üstünliginiň Şanhaýdaky awtomobil ýygnamak boýunça kärhana bilen baglanyşyklydygy bellenilýär. Ol 2019-njy ýylyň ahyrynda işe girizildi we häzirki wagtda Model 3 sedanyny hem-de Model Y krossowerini çykarýar. Geçen ýylyň oktýabr aýyndan bäri Hytaýda ýygnalýan Model 3 Ýewropa ýurtlaryna eksport edilýär. 2020-nji ýylda Şanhaýda 250 müň Tesla elektromobili ýygnaldy. Kompaniýanyň meýilnamalary boýunça, 2021-nji ýylda bu görkeziji 450 müň elektromobile ýetirilmeli.