10-njy awgustda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

10-njy awgustda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 10-njy awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny dykgatyňyza ýetirýär:

Aş­ga­bat­da: açyk howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25... +27° maýyl, gündizine +38... +40° yssy bolar. Howanyň basyşy 731 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26... +31° maýyl, gündizine +37... +42°, kenarýaka etraplarynda +35... +40° yssy bolar.
Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +38... +40°, basyşy 749 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Awa­za­da: howa +37... +39°, basyşy 754 mm, çyglylygy 20 — 40 %.
Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +40... +42°, basyşy 756 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: açyk howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.
Änew şä­he­rin­de: howa +38... +40°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.
Te­jen şä­he­rin­de: howa +37... +39°, basyşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20... +25° maýyl, gündizine +34... +39° yssy bolar.
Ma­ry şä­he­rin­de: howa +37... +39°, basyşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +36... +38°, basyşy 738 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18... +23° maýyl, gündizine +34... +39° yssy bolar.
Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +35... +37°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Ker­ki şä­he­rin­de: howa +36... +38°, basyşy 736 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.
Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +36... +38°, basyşy 752 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +34... +36°, basyşy 754 mm, çyglylygy 15 — 35 %.