Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyna gatnaşyjylar «Awaza» gelýär

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyna gatnaşyjylar «Awaza» gelýär

5-nji awgustda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyna gatnaşjak Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň wekiliýetleri Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline geldiler. Howa menzilinde wekiliýetleri Türkmenistanyň resmi adamlary garşy aldylar.

Howa menzilinde COVID-19 test barlagyndan geçirilen wekiliýet agzalary «Berkarar» myhmanhanasyna ýerleşdirildi.
Öň habar berşimiz ýaly, «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda 6-njy awgustda halkara derejeli çäreleriň birnäçesi, şol sanda, Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Ykdysady forumy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisi, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli tagamlarynyň halkara festiwaly, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň dabaraly konserti geçiriler.
TmCars.info-nyň habarçylary «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän bu wakalara ýakyndan gatnaşyp, habarlary okyjylaryna tiz ýetirip durar.