Türkmenistanda 26-njy iýulda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty

Türkmenistanda 26-njy iýulda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 12-14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +28...+30° maýyl, gündizine +39...+41° yssy bolar. Howanyň basyşy 734 mm. Çyglylygy 20-40 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda         9-14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23...+28° maýyl, gündizine +36...+41° yssy, kenarýaka etraplarynda +29...+34° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +32...+34°, basyşy 750 mm. Çyglylygy 30-50 %.
Awazada: howa +31...+33°, basyşy 755 mm. Çyglylygy 30-50 %.
Balkanabat şäherinde: howa +37...+39°, basyşy 757 mm. Çyglylygy 25-45 %.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9-14 metr, käýerlerinde 19 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26...+31° maýyl, gündizine +38...+43° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +40...+42°, basyşy 737 mm. Çyglylygy 25-45 %.
Tejen şäherinde: howa +41...+43°, basyşy 740 mm. Çyglylygy 20-40 %.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9-14 metr, käýerlerinde 20 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25...+30° maýyl, gündizine +38...+43° yssy bolar.
Mary şäherinde: howa +40...+42°, basyşy 736 mm. Çyglylygy 10-30 %.
Baýramaly şäherinde: howa +41...+43°, basyşy 734 mm. Çyglylygy 5-25 %.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9-14 metr, käýerlerinde 22 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26...+31° maýyl, gündizine +38...+43° yssy bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +40...+42°, basyşy 736 mm. Çyglylygy 10-30 %.
Kerki şäherinde: howa +41...+43°, basyşy 731 mm. Çyglylygy 5-25 %.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda    9-14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23...+28° maýyl, gündizine +35...+40° yssy bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +38...+40°, basyşy 749 mm. Çyglylygy 15-35 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +37...+39°, basyşy 750 mm. Çyglylygy 20-40 %.