Neýroulgamlar tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän striming hyzmaty peýda boldy

  • 04.06.2024 13:33
  • 3451
Neýroulgamlar tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän striming hyzmaty peýda boldy

Amerikan studiýasy Fable emeli aň tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän Showrunner striming hyzmatyny işe girizdi. Bu barada The Hollywood Reporter habar berýär.

Platforma diňe bir taýýar taslamalara tomaşa etmäge däl, eýsem täze taslamalary döretmek işine gatnaşmaga-da mümkinçilik berýär. Tomaşaçylar özleri üçin özboluşly epizodlary döredip, sýužete täsir edip bilerler.
Geljekde Showrunner interaktiw seriallary döretmek mümkinçiligini hödürlär we awtorlar öz döredijiliginden gazanç edip bilerler.

“Maksat emeli aň pudagynda Netflix bolmakdyr. Ähtimal, siz filmiň ähli epizodlaryna tomaşa edip gutararsyňyz we ýene bir bölümi döretmek üçin düwmä basarsyňyz. Siz onuň näme barada bolmalydygyny aýdyp bilersiňiz ýa-da emeli aňyň hemme zady etmegine rugsat berip bilersiňiz” – diýip, Fable-niň ýerine ýetiriji müdiri Edward Saatçi belledi.

Häzir platformada 10 animasion taslama, şol sanda “Exit Valley” satirasy, “Ikiru Shinu” horrory we “Sim Francisco” antologiýasy bar.
Fable 2019-njy ýylda interaktiw mediada innowasiýa üçin “Emmi” baýragyna mynasyp boldy. Studiýa emeli aňyň kömegi bilen “Günorta seýilgähiň” dokuz gysga bölümini döredeninden soň belli boldy.
Eýýäm häzir özüňi seriallaryň awtory hökmünde synap görmek bolar: Showrunner synaga gatnaşmak isleýänleri hasaba alýar.


şu gün 12:51
757

Çžan Imou bestseller esasynda “Üç bedeniň wezipesi” atly filmi surata düşürer

Hytaýyň iň meşhur režissýorlaryndan biri bolan Çžan Imou (“Gahryman” («Герой»), “Uçýan hanjarlar öýi” («Дом летающих кинжалов»)) hytaý ýazyjysy Lýu Sysiniň iň köp satylan “Üç bedeniň wezipesi” («Задача трех тел»)...

düýn 23:47
9279

Anjelina Joli we Deniel Redkliff teatr “Oskaryna” mynasyp boldular

Nýu-Ýorkdaky Linkoln merkezinde 77-nji “Toni” baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirilip, onda 2023-2024-nji ýyl möwsüminde teatr sungatynda ýetilen iň gowy üstünlikler sylaglandy. Şeýlelikde, Sýuzan Hintonyň adybir...

düýn 16:37
18344

Nýu-Ýorkda Empaýr-Steýt-Bildingiň depesinde äpet aždarha ýerleşdi

HBO Max "Tagtlaryň oýny" («Игры престолов») serialynyň spin-off-y bolan "Aždarhanyň öýi" («Дом Дракона») serialy üçin netijeli mahabat oýlap tapdy. Serialyň ikinji möwsüminiň çykmagy mynasybetli Nýu-Ýorkda Empaýr...

18.06.2024 09:54
2446

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...