UFC-niň çempiony Aleks Pereýra Braziliýada suw joşmalaryndan zyýan çekenlere $100 000 bagyş etdi

  • 10.05.2024 13:34
  • 14075
UFC-niň çempiony Aleks Pereýra Braziliýada suw joşmalaryndan zyýan çekenlere $100 000 bagyş etdi

Ýarym agyr agram derejesinde UFC-niň titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra Braziliýanyň günortasynda suw joşmalaryndan ejir çekenlere 100 000 dollar bagyş etdi. Bu barada MMA HOJE salgylanyp, metaratings.ru habar berýär.

“Günortadaky köp adamlar ýagyşlar we suw joşmalary sebäpli kömege mätäç. Ýakynda men haýyr-sahawat etdim. Bu ýerde, Braziliýada mätäçlere azyk önümleri üçin 100 000 dollar berdim. Men ýene 20 000 dollar bermegi meýilleşdirýärin. Men elimden gelenini edýärin” – diýip, MMA HOJE Pereýranyň sözlerini getirýär.

Ýatlap geçsek, Pereýra soňky söweşini 14-nji aprelde Las-Wegasdaky UFC 300 ýaryşynda Jamal Hilla garşy geçirdi. Bu söweşde Aleks tehniki nokaut bilen ýeňiş gazanyp, çempion guşagyny gorady. Onuň hasabynda 10 ýeňiş we iki ýeňliş bar.


09.05.2024 15:31
30440

Meşhur futbolçy Braziliýada 100-e golaý adamy suw joşmasyndan halas etdi

Madridiň “Atletikosynyň”, “Çelsiniň” we Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy Diego Kosta dostlary bilen bilelikde Braziliýanyň Riu-Grandi-du-Sul ştatynyň çäklerinde bolup geçen suw joşmasyndan 100-e golaý...

02.05.2024 14:08
33492

BAE täze çabgalara sezewar bolýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaşaýjylary tupanly çabgalar sebäpli täze gaýly howa bilen ýüzbe-ýüz boldular. Adatdan daşary ýagdaýlar, çökgünlikler we tebigy betbagtçylyklar boýunça milli edara (NCEMA) ilaty seresap...

01.05.2024 23:44
29745

Hytaýyň Guançžou şäherine topuň ululygyndaky doly ýagdy

Hytaýyň 13,8 million ilatly Guançžou şäherine topuň ululygyna barabar ölçegde doly ýagdy. Tebigy betbagtçylyk güýçli tupandan soň bolup geçdi diýip, Naked Science ýazýar. Doly binalaryň penjirelerini döwdi, awtoulaglara...

18.04.2024 17:57
12835

Indoneziýanyň adalarynyň birinde Ruang wulkany atyldy

17-nji aprelde Indoneziýada Demirgazyk Sulawesi welaýatynyň Tagulandang adasynda ýerleşýän Ruang wulkanynyň güýçli atylmasy bolup geçdi diýip, ýerli metbugata salgylanýan The New York Times ýazýar. Ýerli wagt bilen...