Türkmenistanyň Awstraliýadaky täze ilçisi ýurduň Hökümetinde birnäçe duşuşyklary geçirdi

  • 19.03.2024 16:46
  • 2844
Türkmenistanyň Awstraliýadaky täze ilçisi ýurduň Hökümetinde birnäçe duşuşyklary geçirdi

Awstraliýa iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň täze bellenilen ilçisi A.Baýramow ýurduň Hökümetiniň ýokary wezipeli wekilleri bilen birnäçe iş duşuşyklaryny geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Bellenilişi ýaly, Awstraliýanyň daşary işler we söwda ministri Tim Uottson bilen geçirilen duşuşykda syýasy-diplomatik, ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk meselelerine garaldy. Taraplar Daşary işler ministrlikleriniň arasynda ýokary derejede özara saparlaryň we geňeşmeleriň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar.
Soňra A.Baýramow Awstraliýanyň DIM-niň Günorta we Günorta-Gündogar Aziýa Toparynyň işi boýunça sekretarynyň orunbasary Mişel Çan bilen duşuşdy. Duşuşykda dürli ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy durmuşa geçirmegiň ýollary maslahatlaşyldy.
Awstraliýanyň Bilim ministrliginiň sekretarynyň orunbasary Wanessa Laptorn bilen duşuşykda bilim ulgamy maslahatlaşyldy. Taraplar bilim, akademiki alyş-çalyş we ylmy barlaglar ulgamynda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerine garadylar.
Awstraliýanyň howanyň üýtgemegi we energetika meseleleri boýunça ministriniň geňeşçisi Maýkl Belçamber bilen duşuşykda ekologiýa ulgamynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy.


şu gün 11:53
2215

Türkmenistanyň we Polşanyň DIM-leri hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler

Warşawada Türkmenistan bilen Polşanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, polýak tarapyna Polşanyň...

18.06.2024 16:46
9602

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

18.06.2024 16:33
18943

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

18.06.2024 15:43
2865

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...