Türkmen ilçisi Pakistanda her ýyl geçirilýän "Apelsinler festiwalyna" gatnaşdy

  • 31.01.2024 11:57
  • 4734
Türkmen ilçisi Pakistanda her ýyl geçirilýän "Apelsinler festiwalyna" gatnaşdy

28-nji ýanwarda Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi А.Мöwlamow Pakistanyň Penjab welaýatynyň taryhy Taksila şäherinde ýerleşen “Zaildar House” binasynda her ýylda bellenilýän «Orange festivali» dabarasyna gatnaşdy. Çäre Yslamabatda akkreditirlenen diplomatik korpusynyň we harby attaşeleriniň duaýenleriniň edaralary hem-de Elaan Research Centre merkeziniň wise-başlygy Zaildar Ahsan Şahyň ýakyndan gatnaşmagynda guraldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

Çärä Pakistanyň Senatynyň başlygynyň orunbasary Mirza Mohammad Afridi, Pakistanyň wagtlaýyn Hökümetiniň agzalary, Yslamabatda akkretitirlelen daşary ýurtly ilçihanalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri hem-de medeniýet we jemgyýetçilik işgärleri, işewürler gatnaşdylar.
Pakistanyň Senatynyň başlygynyň orunbasary gatnaşyjylara ýüzlenip medeniýet diplomatiýasynyň bu ýurduň baý taryhy mirasyny halkara arenasynda tanatmakda wajyp orun eýeleýändigini belläp geçdi.
Öz nobatynda diplomatik korpusynyň Duaýeni, Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi А.Мöwlamow, bu geçirilýän çäräniň daşary ýurtly diplomatlaryň Pakistanyň medeniýeti we taryhy bilen has ýakyn tanyşmaga hem-de dünýäniň ähli halklaryň arasynda özara düşünişmegiň berkidelmeginiň täsirli usuly bolýandygyny belläp geçdi.
Festiwala gelenler Pakistanyň baý medeniýeti we däpleri bilen ýakyndan tanyş bolmaga mümkinçilik döredenleri üçin onuň gurnaýjylaryna öz minnetdarlygyny bildirdiler. Daşary ýurtly myhmanlar ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdelerine berýän interwýularynda Pakistan bilen medeni we syýahatçylyk gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirdiler.


şu gün 10:27
21

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde guruljak Çeperçilik haly kärhanasynyň taslamasyna belliklerini aýtdy

22-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň nobatdaky tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän...

düýn 14:40
3840

Pakistanyň senagat ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana geler

24-26-njy iýunda Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri Rana Tanwir Husseiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda bolar. Saparyň barşynda iki ýurduň arasyndaky...

22.06.2024 19:57
3446

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

22.06.2024 19:44
5980

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...