Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň ýokary okuw mekdepleri özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler

  • 24.01.2024 14:41
  • 9313
Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň ýokary okuw mekdepleri özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler

22-nji ýanwarda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary Soka Uniwersitetiniň rektory, «Nippon» gaznasynyň başlygy we Ýaponiýanyň dürli ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary bilen gepleşikleri geçirdiler.

Gepleşikleriň dowamynda indiki resminamalara gol çekildi:

  • - Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ýaponiýanyň Soka Uniwersitetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama;
  • - Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti bilen Ýapon-türkmen ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk assosiasiýasynyň arasynda innowasion tehnologiýalar ulgamynda hyzmatdaşlyk barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama.

şu gün 07:40
2425

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Kataryň Bilimler şäheriniň iş tejribesi bilen tanyşdy

Bilim ministri Baýramgül Orazdurdyýewanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Katar Döwletine amala aşyrýan gulluk-iş saparynyň çäklerinde ýurduň iri bilim merkezi – Bilimler şäheriniň ýolbaşçylary bilen...

şu gün 06:44
1345

Okuw merkezleriniň arasynda daşary ýurt dilleri boýunça bäsleşigiň Aşgabat we Ahal welaýat tapgyry geçirildi

Golaýda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller institutynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli görnüşdäki gysga möhletli okuwlary guraýan bilim edaralarynda...

26.02.2024 11:39
6851

Türkmenistanyň Bilim ministri Dohada katarly kärdeşi bilen duşuşyk geçirdi

Doha saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň bilim ministri Baýramgül Orazdurdyýewa katarly kärdeşi Ali Al Jabr Al Nuaými bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar bilim ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy...

21.02.2024 07:49
9144

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...