ÝB ýurtlarynda elektrik ulaglary üçin “akkumulýatoryň pasporty” giriziler

  • 23.01.2024 13:42
  • 6029
ÝB ýurtlarynda elektrik ulaglary üçin “akkumulýatoryň pasporty” giriziler

Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynda elektrik ulaglaryna goşmaça resminama - “akkumulýatoryň pasporty” berler. Ol 2027-nji ýylyň fewral aýynda giriziler diýip, Autocar-a salgylanýan auto.ru ýazýar.

Taslamanyň ähli jikme-jiklikleri bilen Germaniýanyň Federal Ykdysadyýet we howanyň üýtgemegine garşy göreş ministrligi tarapyndan maliýeleşdirilýän, ýörite döredilen Battery Pass konsorsiumy meşgullanar. Audi we BMW ýaly öňdebaryjy awtoulag öndürijileri hyzmatdaş we gatnaşyjy hökmünde çykyş edýärler.
Akkumulýatoryň pasportynda ulanylýan materiallar, üpjünçilik çeşmeleri, öndürijiligi we hyzmat ediş möhleti baradaky maglumatlar bolar. Resminama akkumulýatory utilizasiýa etmek baradaky maglumatlar hem goşulsa gerek. Takyk sanaw entek ara alnyp maslahatlaşylýar. Häzirki wagtda gün tertibinde ýedi kategoriýada 90 dürli maglumat bar.
Her pasport batareýa öndürijisine, takmynan, 7 - 12,8 ýewro düşer.


27.02.2024 19:42
13331

Ýewropada ýylyň awtomobili belli boldy

Ženewa awtosalonynda Ýewropada “Ýylyň awtomobili” bäsleşiginiň netijesi jemlendi. 2024-nji ýylda ýeňiji Renault Scenic E-Tech krossoweri boldy. Bu barada Car of the Year bäsleşiginiň guramaçylyk komitetiniň resmi...

24.02.2024 17:57
15711

Elektrikli awtoulaglar Mersedes-Benz-iň ynamyny ödemedi, kompaniýa içinden ýandyrylýan hereketlendirijili ulaglaryň hataryny giňeldýär

Mersedes-Benz elektrikli ulaglary baradaky meýilnamasyna düzediş girizip, satuwda 50 göterim paýy babatyndaky çaklamasyny bäş ýyl süýşürdi. 2030-njy ýyla çenli içinden otlanýan hereketlendirijili ulaglaryň öz ornuny...

23.02.2024 16:06
5304

Opel Mokka, Audi Q8 we Jaguar I-Pace iň ygtybarsyz krossowerleriň sanawyna girdi

«What Car?» britan awtoulag žurnaly iň ýaramaz elektrik krossowerleriniň sanawyny düzdi. Iň ygtybarsyz awtoulaglaryň sanawyna «Audi Q8 e-tron», «Jaguar I-Pace» we «Opel Mokka» ulaglary girdi. Her ýylda geçirilýän...

09.02.2024 00:04
7111

Ford-yň täze ulaglary Tesla Model 3 we arzan hytaý awtoulaglary bilen bahada bäsleşip biler

Ford ozal näbelli “skunkworks topary” bilen bilelikde Tesla-nyň we Hytaý öndürijileriniň elektrik awtoulaglary bilen bahada bäsleşip biljek elektrik ulaglarynyň köpçülikleýin önümçiligini ýola goýar. Bu barada...