Täjigistanda Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň forumy geçirildi

  • 14.09.2023 01:16
  • 23834
Täjigistanda Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň forumy geçirildi

13-nji sentýabrda Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherindäki Täjik milli uniwersitetinde Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň ikinji forumy geçirildi. Bu barada Täjigistanyň Bilim ministrligi habar berýär.

Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň ikinji forumy Duşanbe şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde geçirilýär. Foruma Merkezi Aziýa döwletleriniň bilim ministrleri, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary gatnaşýar.
Türkmenistan döwletimizde hem bilim ministri Gurbangül Ataýewa hem-de ýurdumyzyň käbir ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary gatnaşdy.
Forumyň çäginde Merkezi Aziýa ýurtlaryndaky uniwersitetleriň arasyndaky hyzmatdaşlyk barada ylmy we pedagogiki gatnaşyklary ösdürmäge, akademiki hereketi we iki derejeli bilim maksatnamalaryny ösdürmäge gönükdirilen birnäçe şertnama we ylalaşyga gol çekildi.


düýn 11:16
26734

Türkmenistanda okuwa tabşyrmak üçin gerekli resminamalaryň sanawy (2024 ý.)

12-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow 2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine welaýatlar, Aşgabat we Arkadag şäherleri boýunça okuwa kabul etmegiň meýilnamasyny tassyklady....

düýn 10:03
14086

2024-nji ýylda Türkmenistanda okuwa kabul etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, 2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýatlar, Aşgabat we Arkadag şäherleri boýunça okuwa kabul etmegiň meýilnamasy; 2024-nji ýylda...

12.07.2024 21:50
30296

Türkmenistanda 3 sany ýokary okuw mekdebine täze rektor bellenildi

12-nji iýulda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň birnäçe ýokary okuw mekdeplerine rektorlary bellemek hakynda resminamalara gol çekdi. Hususan-da, Daşary işler...

12.07.2024 21:47
22185

Serdar Berdimuhamedow bilim ministrini wise-premýer edip belledi

12-nji iýulda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisiniň barşynda Prezident Serdar Berdimuhamedow N.Amannepesowy  başga has jogapkärli işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...